Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Trong 02 ngày 08-09/6/2020, Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế (BQLKKT) tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (Đảng ủy Khối) và đồng chí Phạm Viết Thạch UVCH, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cùng với 70 đảng viên (65 đảng viên chính thức và 05 đảng viên dự bị) được triệu tập.  

 

Quang cảnh Đại hội

          Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy BQLKKT phối hợp với Lãnh đạo Ban (LĐB) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, thể hiện qua một số kết quả trọng tâm như: 

          Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong Khu Kinh tế (KKT), Khu công nghiệp (KCN) có chuyển biến tích cực tăng trưởng từ 10 – 20%. Thu hút và giải quyết việc làm cho hơn 6.378 lao động, nâng tổng số lao động trong KKT, KCN hiện nay có 18.694 lao động. Trong công tác xúc tiến đầu tư tiếp và làm việc với khoảng 280 lượt nhà đầu tư (Nhà đầu tư: Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ, Malaysia….). Trong nhiệm kỳ đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 41 dự án với tổng vốn đăng ký là 64.468,27 tỷ đồng. Lũy kế đến nay trong KKT, KCN thu hút được 80 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 157.911,47 tỷ đồng.

          Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KKT, KCN được quan tâm đầu tư, thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật về xây dựng (Nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng tuyến đường số 01 (dài 6,8 km); dự án Tuyến số 02 (dài 3,3 km)….hệ thống thoát nước mua KCN Long Đức – cửa xả 2 hồ PCCC (dài 1,2km…). Thực hiện tốt nhiệm vụ cho thuê đất, các chính sách ưu đãi miễn tiền thuê đất cho các doanh nghiệp đầu tư đúng theo quy định của pháp luật (cho 14 tổ chức, doanh nghiệp thuê với tổng diện tích 267,95 ha; miễn tiền thuê đất cho 09 dự án trong Khu kinh tế Định An, với tổng số tiền 201,44 tỷ đồng).

         Công tác quản lý môi trường luôn được chú trọng, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, nhắc nhở các doanh nghiệp về công tác đảm bảo môi trường, quản lý chất thải và chất nguy hại; phát động trồng cây xanh tạo cảnh quan, vận hành nhà máy xử nước thải tập trung 2.000m3/ngày đêm cơ bản đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp trong KCN Long Đức.

          Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”; áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, tính đến nay có tổng số 62/62 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BQLKKT thực hiện qua dịch vụ công ích (tiếp nhận 1.117 hồ sơ, giải quyết và trả kết quả đúng hạn 100%, trong đó có 30 hồ sơ thực hiện theo cấp độ 3,4, giảm thời gian thực hiện TTHC từ 30-50%).

          Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ BQLKKT luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) đạt nhiều kết quả quan trọng. Chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 và nhiệm kỳ 2020-2022. Trong nhiệm kỳ đã phát triển được 01 Chi bộ Doanh nghiệp ngoài Nhà nước; đào tạo bồi dưỡng  phát triển 22 đảng viên mới đạt 110% so với kế hoạch.

           Hoạt động Đoàn thể: Trong nhiệm kỳ đã phát triển mới 04 Công đoàn cơ sở và 8.052 công đoàn viên. Luôn quan tâm chăm lo đời sống của công đoàn viên và người lao động. Kết quả thực hiện đã tặng 30.167 phần quà, hỗ trợ 226 vé xe và tổ chức đưa 23 công nhân về quê đón tết với tồng số tiền 6,47 tỷ đồng, trao tặng 16 căn nhà “Mái ấm công đoàn” với tổng kinh phí 530 triệu đồng. Đoàn thanh niên thường xuyên truyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, pháp luật, tham gia tốt các hoạt động:tham gia hiến 36 đơn vị máu, thực hiện 01 công trình thanh niên trị giá 50 triệu đồng, tặng 10 chiếc xe đạp và 50 phần quà…hàng năm được Đoàn cấp trên công nhận “Chi đoàn vững mạnh”. Hoạt động của Hội cựi chiến binh phát triển 11 hội viên mới nâng tổng số đến nay có 15 hội viên, hàng tháng thực hiện việc góp vốn lập quỹ hỗ trợ xoay vòng cho 30 lượt hội viên (trung bình 05 triệu đồng/lượt/tháng. Hàng năm Hội cựu chiến binh được xếp loại “Vững mạnh” .

Đ/c Nguyễn Quỳnh Thiện, Bí thư Đảng ủy - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế phát biểu khai mạc Đại hội

Đ/c Nguyễn Thành Em, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành đảng bộ BQLKKT, nhiềm kỳ 2015 - 2020.

          Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ BQLKKT đề ra các chỉ tiêu chủ yếu như: Lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 100% CBCC, VC hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Có 100% đảng viên và 90% CB, CC, VC học tập quán triệt nghị quyết của Đảng; hàng năm Đảng bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ có tối thiểu 01 chi bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém; Bồi dưỡng phát triển  đảng từ 15 đảng viên mới trở lên; phát  triển từ 01 đến 02 chi bộ doanh nghiệp ngoài nhà nước và phát triển 03 tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh….. 

Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
          Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng Nguyễn Hữu Nghĩa UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả Đảng bộ BQLKKT đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị Đảng bộ BQLKKT cần xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng hàng đầu, là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đảm bảo sự đoàn kết, nhất trí cao giữa ý chí và hành động. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, nêu cao tính Đảng, thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức sinh họat Đảng, tăng cường phê và tự phê bình, chống tư tưởng nể nang, né tránh, giữ gìn đoàn kết nội bộ; tạo mối quan hệ thống nhất, chặt chẽ giữa Đảng ủy, chi ủy chi bộ trực thuộc với lãnh đạo và các đoàn thể, hướng vào mục tiêu chung để hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ. Quan tâm công tác xây dựng Đảng, kịp thời củng cố Đảng ủy và chi ủy trực thuộc, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng ủy và chi ủy. Tiếp tục quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên đạt chỉ tiêu Nghị quyết của nhiệm kỳ mới.
BCH Đảng ủy Nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt và hạ quyết tâm trước Đại hội
Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối ra mắt và hạ quyết tâm.

          Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội
Đoàn Thư ký

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tặng hoa cho BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Đại biểu biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu của Đại hội.

          Qua  02 ngày Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 17 giờ ngày 09/6/2020.

Tin, ảnh: Bùi Lê Hoàng Duy

Tin khác
1 2 3 4 5  ...  
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 63
  • Trong tuần: 495
  • Tất cả: 1373876
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH TRÀ VINH
- Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Viễn Phương
- Địa chỉ: Số 278 Bạch Đằng, ấp Long Bình, Phường 4, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 02943 746 681 - 02943 746 686 - Email: banquanlykkt@travinh.gov.vn
- Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Ban Quản ký Khu kinh tế Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.
- Designed by VNPT

Chung nhan Tin Nhiem Mang