GIỚI THIỆU KHU CÔNG NGHIỆP CẦU QUAN

DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG

KHU CÔNG NGHIỆP CẦU QUAN

- Địa điểm: thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần và xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh): Ngày 12/3/2010 của UBND tỉnh có Quyết định số 422/QĐ-UBND về việc phê duyệt chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Cầu Quan, tỉnh Trà Vinh (tỷ lệ lập quy hoạch là 1/500, diện tích quy hoạch là 130,33ha). Hiện nay, đang kêu gọi đầu tư hạ tầngphục vụ các dự án sản xuất kinh doanh.
Ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh có Công văn số 3169/UBND-KT về chủ trương, đồng ý việc Liên danh Công ty Thiên Phú - Công ty Cổ phần Hải Đăng khảo sát lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án Khu công nghiệp Cầu Quan.
- Vòng đời dự án:50 năm và được gia hạn theo quy định.
- Thực trạng dự án: Đã công bố quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Đang kêu gọi đầu tư hạ tầng.
- Thuận lợi của dự án:Nằm cạnh Quốc lộ 60, giáp sông Hậu trên tuyến giao thông thủy huyết mạch của đồng bằng sông Cửu Long thông qua Kênh đào Trà Vinh.
* Chính sách ưu đãi đầu tư:
- Ưu đãi về thuế:
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Thời hạn ưu đãi

(năm)

Mức thuế suất

Phạm vi và đối tượng

áp dụng

Miễn thuế 2 năm. Giảm 50% số thuế phải nộp cho 4 năm tiếp theo

17% trong 10 năm

Đối với thu nhập của doanh nghiệp từ dự án đầu tư mới đầu tư tại Khu công nghiệp Cầu Quan

- Về đất đai:
      + Miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất được sử dụng để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong KCN.
+ Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản tối đa không quá 03 năm.
+ Miễn tiền thuê đất 11 năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn cấp huyện không thuộc danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư.
+ Đơn giá thuê đất của mỗi dự án được ổn định là 05 năm.
          * Hỗ trợ đầu tư:
- Hỗ trợ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng:
Ngân sách tỉnh hỗ trợ 10% chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư hoặc chi phí đầu tư xây dựng các hạng mục công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho nhà đầu tư đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các khu chức năng trong khu kinh tế, khu công nghiệp.
- Hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật:
+ Ngân sách tỉnh đầu tư xây dựng đường giao thông, cấp điện, cấp nước từ điểm đấu nối đến chân hàng rào các khu chức năng trong KCN.
          Trường hợp nhà đầu tư ứng trước kinh phí để đầu tư xây dựng đường giao thông, cấp điện, cấp nước từ điểm đấu nối đến chân hàng rào các khu chức năng trong  KCN được tỉnh hoàn trả trong 03 năm sau khi công trình nghiệm thu đưa vào sử dụng và hỗ trợ 100% lãi suất ngân hàng (nếu có) theo hợp đồng vay với ngân hàng thương mại trong nước. Trường hợp ứng trước kinh phí bằng vốn của doanh nghiệp hoặc vay vốn của ngân hàng nước ngoài thì lãi suất hỗ trợ tính theo lãi suất Ngân hàng Đầu tư và phát triển Chi nhánh Trà Vinh trong thời hạn nêu trên.
- Hỗ trợ 100% kinh phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng tối đa không quá 01 tỷ đồng/dự án và hỗ trợ sau khi hoàn thành đi vào hoạt động.
          - Hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo lao động.
- Hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án đúng theo tiến độ. Hỗ trợ xúc tiến mời gọi nhà đầu tư dự án thứ cấp.

                           
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH CHI TIẾT KCN CẦU QUAN

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP CẦU QUAN

1. Lĩnh vực: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp.

2. Địa điểm dự án: Thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần và xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

3. Quy mô: 120 ha (Giai đoạn 01).

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.100 tỷ đồng (46 triệu USD).

5. Vòng đời dự án: 50 năm và được gia hạn theo quy định.

6. Thực trạng dự án: Đã công bố quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Đang kêu gọi đầu tư hạ tầng.

7. Thuận lợi của dự án: Nằm cạnh Quốc lộ 60, giáp sông Hậu trên tuyến giao thông thủy huyết mạch của đồng bằng sông Cửu Long thông qua Kênh đào Trà Vinh.

8. Chính sách ưu đãi đầu tư:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp:

 

Thời hạn ưu đãi

 

 

Mức thuế suất

 

 

Phạm vi và đối tượng áp dụng

 

Miễn thuế 2 năm. Giảm 50% số thuế phải nộp cho 4 năm tiếp theo

 

17% trong 10 năm

Đối với thu nhập của doanh nghiệp từ dự án đầu tư mới đầu tư tại Khu công nghiệp Cầu Quan

      

            * Đất đai:

        + Miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất được sử dụng để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong KCN.

+ Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản tối đa không quá 03 năm.

+ Miễn tiền thuê đất 15 năm đối với dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Đơn giá thuê đất của mỗi dự án được ổn định là 05 năm.

- Hỗ trợ đầu tư:

* Hỗ trợ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng:

Ngân sách tỉnh hỗ trợ 10% chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư hoặc chi phí đầu tư xây dựng các hạng mục công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho nhà đầu tư đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các khu chức năng trong khu kinh tế, khu công nghiệp.

* Hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật:

+ Ngân sách tỉnh đầu tư xây dựng đường giao thông, cấp điện, cấp nước từ điểm đấu nối đến chân hàng rào các khu chức năng trong KCN.

            Trường hợp nhà đầu tư ứng trước kinh phí để đầu tư xây dựng đường giao thông, cấp điện, cấp nước từ điểm đấu nối đến chân hàng rào các khu chức năng trong  KCN được tỉnh hoàn trả trong  03 năm sau khi công trình nghiệm thu đưa vào sử dụng và hỗ trợ 100% lãi suất ngân hàng (nếu có) theo hợp đồng vay với ngân hàng thương mại trong nước. Trường hợp ứng trước kinh phí bằng vốn của doanh nghiệp hoặc vay vốn của ngân hàng nước ngoài thì lãi suất hỗ trợ tính theo lãi suất Ngân hàng Đầu tư và phát triển Chi nhánh Trà Vinh trong thời hạn nêu trên.

* Hỗ trợ 100% kinh phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng tối đa không quá 01 tỷ đồng/dự án và hỗ trợ sau khi hoàn thành đi vào hoạt động.

            * Hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo lao động.

* Hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án đúng theo tiến độ. Hỗ trợ xúc tiến mời gọi nhà đầu tư dự án thứ cấp.

KHU CÔNG NGHIỆP NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

 

 

Tên dự án: Khu công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao 

 

 

Địa điểm dự án:

 

Khu công nghiệp Cầu Quan (thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần và xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh)

Mục tiêu và quy mô:

 

- Mục tiêu: Khu công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao trở thành trung tâm khoa học, là đầu tàu quan trọng để ươm tạo, đưa các kết quả nghiên cứu vào sản xuất, tổ chức, đào tạo, chuyển giao công nghệ, thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư để tạo công nghệ cao cho ngành nông nghiệp. Phục vụ cho tỉnh Trà Vinh và các tỉnh thành lân cận góp phần đầy mạnh phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, đảm bảo cho phát triển bền vững.

- Quy mô: 120ha

 

Thực trạng dự án:

 

Đã công bố quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Vòng đời dự án:

 

50 năm và được gia hạn theo quy định

 

Hình thức đầu tư

Liên doanh, 100% vốn đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

Đối tác tìm kiếm

Các nhà đầu tư trong và ngoài nước

 

Thuận lợi của dự án:

 

- Nằm cạnh Quốc lộ 60, giáp sông Hậu trên tuyến giao thông thủy huyết mạnh của đồng bằng sông Cửu Long thông qua kênh đào Trà Vinh.

- Dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Tổng vốn đầu tư dự kiến

 

400 tỷ đồng (khoảng 18 triệu USD)

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 57
  • Trong tuần: 489
  • Tất cả: 1373870
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH TRÀ VINH
- Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Viễn Phương
- Địa chỉ: Số 278 Bạch Đằng, ấp Long Bình, Phường 4, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 02943 746 681 - 02943 746 686 - Email: banquanlykkt@travinh.gov.vn
- Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Ban Quản ký Khu kinh tế Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.
- Designed by VNPT

Chung nhan Tin Nhiem Mang