Tình hình hoạt động của các Doanh nghiệp tại KCN Long Đức và KKT Định An tỉnh Trà Vinh tháng 05 năm 2022

* Tình hình SXKD của các doanh nghiệp trong KKT, KCN:
- Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (Giá so sánh 2010) đạt: 1.969,7 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay là 8.957,15 tỷ đồng, đạt 44,56% kế hoạch năm.
- Tổng doanh thu đạt: 3.630,45 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay là 16.320,31 tỷ đồng, đạt 46,63% kế hoạch năm.
- Tổng kim ngạch xuất khẩu: 29,4 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến nay là 130,68 triệu USD, đạt 40,21% kế hoạch năm.
- Tổng giá trị nhập khẩu: 45,2 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 201,30 triệu USD, đạt 30,97% kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách 200,38 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay là 859,71 tỷ đồng, đạt 35,82% kế hoạch năm.
 
* Công tác quản lý lao động, việc làm:
Tổng số lao động đang tham gia thực hiện hoạt động sản xuất trong KKT, KCN khoảng 15.690 người (giảm 303 người so với tháng 4/2022), trong đó lao động Việt Nam: 15.476 người (giảm 275 người) và lao động nước ngoài: 214 người (giảm 28 người), cụ thể:
- KCN Long Đức: 13.500 người lao động, trong đó lao động Việt Nam: 13.462 người và lao động nước ngoài: 38 người.
- KKT Định An: 2.190 người, trong đó lao động Việt Nam: 2.014 người và lao động nước ngoài: 176 người (trong đó có 107 lao động nước ngoài có giấy phép lao động).
 
Tin khác
1 2 3 4  

Khoi cong du an dien gio No title... No title... No title... No title...Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 824
  • Trong tuần: 8,562
  • Tất cả: 1,043,606