Tình hình hoạt động của các Doanh nghiệp tại KCN Long Đức và KKT Định An tỉnh Trà Vinh tháng 04 năm 2022

* Tình hình SXKD của các doanh nghiệp trong KKT, KCN:
- Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (Giá so sánh 2010) đạt: 1.680 tỷ đồng (trong đó các nhà máy điện gió đạt 76,82 tỷ đồng). Lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 6.987,45 tỷ đồng (trong đó các nhà máy điện gió đạt 429,79 tỷ đồng), đạt 34,76% kế hoạch năm.
- Tổng doanh thu đạt: 3.000 tỷ đồng (trong đó các nhà máy điện gió đạt 151,77 tỷ đồng). Lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 12.689,86 tỷ đồng (trong đó các nhà máy điện gió đạt 849,09 tỷ đồng), đạt 36,25% kế hoạch năm.
- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt: 30 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 101,28 triệu USD, đạt 31,16% kế hoạch năm.
- Tổng giá trị nhập khẩu đạt: 35 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 156,10 triệu USD, đạt 24,02% kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách đạt: 190 tỷ đồng (trong đó các nhà máy điện gió nộp 16,50 tỷ đồng). Lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 659,33 tỷ đồng, đạt 27,47% kế hoạch năm.

 
* Công tác quản lý lao động, việc làm:
Tổng số lao động thực hiện hoạt động sản xuất khoảng 15.993 người (tăng 393 người so với tháng 3/2022), trong đó lao động Việt Nam: 15.751 người (tăng 414 người) và lao động nước ngoài: 242 người (giảm 21 người), cụ thể:
- KCN Long Đức: tổng số 13.800 người lao động, trong đó lao động Việt Nam: 13.764 người và lao động nước ngoài: 36 người.
- KKT Định An: tổng số 2.193 người, trong đó lao động Việt Nam: 1.987 người và lao động nước ngoài: 206 người.
 
Tin khác
1 2 3 4  

Khoi cong du an dien gio No title... No title... No title... No title...Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 1164
  • Trong tuần: 8,902
  • Tất cả: 1,043,946