Tình hình hoạt động của các Doanh nghiệp tại KCN Long Đức và KKT Định An tỉnh Trà Vinh tháng 8 năm 2021

* Tình hình SXKD của các doanh nghiệp trong KKT, KCN:
- Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (Giá so sánh 2010) đạt: 1.683,94 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng đạt: 12.478,35 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu đạt: 2.887,84 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng đạt: 20.872,6 tỷ đồng.
- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt: 14,23 triệu USD. Lũy kế 8 tháng đạt: 164,73 triệu USD.
- Tổng giá trị nhập khẩu đạt: 46,3 triệu USD. Lũy kế 8 tháng đạt: 386,41 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách đạt: 210,76 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng đạt: 1.427,57 tỷ đồng.

* Công tác quản lý lao động, việc làm:
Tổng số lao động: 17.300 người (giảm 1.057 người so với tháng 7/2021), trong đó lao động Việt Nam: 16.537 người và lao động nước ngoài: 763 người (số liệu thống kê từ doanh nghiệp đến ngày 12/7/2021). Cụ thể:
- KCN Long Đức: Tổng số 13.650 người (trong đó lao động Việt Nam: 13.612 người và lao động nước ngoài: 38 người).
- KKT Định An: Tổng số 2.650 người (trong đó lao động Việt Nam: 2.075 người và lao động nước ngoài: 575 người).
- Trong tháng 8/2021 (từ ngày 09/7 đến 08/8/2021) thực hiện cấp mới 01 Giấy phép lao động. Lũy kế 8 tháng (từ ngày 11/12/2020 đến 08/8/2021) tổng cấp 39 GPLĐ, gồm cấp mới 29 GPLĐ và cấp lại 10 GPLĐ; xác nhận 01 trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động; Nộp trả: 02 Giấy xác nhận không thuộc diện cấp Giấy phép lao động và 62 Giấy phép lao động.
 
Tin khác
1 2 3 4  

Khoi cong du an dien gio No title... No title... No title... No title...Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 198
  • Trong tuần: 11,688
  • Tất cả: 842,284