Thông tin các dự án đang hoạt động tại KCN Long Đức và KKT Định An tỉnh Trà Vinh tháng 02/2020

THÔNG TIN CÁC  DỰ ÁN ĐANG HOẠT ĐỘNG

TẠI KCN LONG ĐỨC VÀ KKT ĐỊNH AN TỈNH TRÀ VINH THÁNG 02/2020

Số liệu thống kê dự án cấp CNĐKĐT

Thông tin dự án đầu tư tại KCN Long Đức

Thông tin dự án đầu tư tại KKT Định An

Thông tin lao động KCN, KTT

Thông tin

Sản xuất

- Số dự án cấp mới: 0

+KCN:

+ KKT:

- Số dự án điều chỉnh cấp GCN: 0

+KCN: 0

+ KKT: 0

- Lũy kế đến nay: 83

- Tổng số dự án: 35

- Tổng vốn đầu tư đăng ký: 3.143,26 tỷ đồng (160,1 triệu USD)

+ Vốn trong nước: 721,86 tỷ đồng

+ Vốn nước ngoài: 2.421,40 tỷ đồng

- Tổng số dự án: 48

- Tổng vốn đầu tư đăng ký: 154.769,79 (tỷ đồng) (7.738,49 triệu USD)

+ Vốn trong nước: 99.180,79 tỷ đồng

+ Vốn nước ngoài: 55.661,00 (tỷ đồng)

- Tổng số lao động: 17.769 người (giảm 1.085 người so với tháng 01/2020), trong đó, LĐVN: 16.968 người (giảm 1.226 người) và LĐNN: 801 người (tăng 141 người).

+KCN Long Đức: 14.431 người (giảm 428 người), trong đó LĐVN: 14.400 người (giảm 394 người) và LĐNN: 31 người (giảm 34 người).

+ KKT: 3.338 người (giảm 657 người), trong đó LĐVN: 2.568 người (giảm 832 người) (trong đó Công ty NĐDH: 1.108 người) và LĐNN: 770 người (tăng 175 người).

 

- Tổng Giá trị Sản xuất: 2.327,11 tỷ  đồng.

- Xuất khẩu: 19,42 triệu USD.

- Nhập khẩu: 20,88 triệu USD.

- Nộp Ngân sách: 100,5 tỷ đồng.

Tin khác
1 2 3 4  

Khoi cong du an dien gio No title... No title... No title... No title...Thống kê truy cập
  • Đang online: 38
  • Hôm nay: 1206
  • Trong tuần: 13,446
  • Tất cả: 842,029