No title... No title... No title... No title... No title...

Lãnh đạo ban và bộ phận

                                                                     

                                                      Họ tên: Nguyễn Quỳnh Thiện 

                                                    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban

                                                     Điện thoại:0918439459

                                                     Email:nguyenquynhthien@gmail.com                                                                         

             Họ và tên: Trần Viễn Phương                                              Họ và tên: Lưu Văn Nhạnh

             Chức vụ: Phó Trưởng Ban                                                  Chức vụ: Phó Trưởng Ban

             Điện thoại: 02943.746681                                                   Điện thoại: 0889181966

             Email: tranvienphuong99@gmail.com                                Email: nhanhubck@gmail.com

         
        
Họ tên: Trần Thanh Sơn
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0918463160
E-mail: tranthanhsontv@gmail.comHọ tên: Nguyễn Duy Phương
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại:0943681186
E-mail: phuongkkttv@gmail.com

        

Họ tên: Bùi Lê Hoàng Duy
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại:0907042882
E-mail:  blhduy@gmail.com


Họ tên: Hồ Đăng Luân
Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch Xây dựng và TNMT
Điện thoại: 0907702468
E-mail:   luankkttv@gmail.com

      

Họ tên:Nguyễn Văn Bảy
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch Xây dựng và TNMT
Điện thoại: 0949187945
E-mail: bay19832001@gmail.com


Họ tên: Lâm Thị Mười
Chức vụ:Trưởng Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp
Điện thoại: 0385882055
E-mail: muoibqlkkttv@gmail.com

      

Họ tên: Lê Anh Vũ
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp
Điện thoại: 0397896169
E-mail: vulabqlkkttv@gmail.com

      

 

Họ tên:Nguyễn Thành Em
Chức vụ:Trưởng Văn phòng Đại diện tại Khu kinh tế Định An
Điện thoại: 0913659535
E-mail:  nguyenthanhemkkt@gmail.com


Họ tên: Trịnh An Khê
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm QLHT KKT,KCN
Điện thoại: 0913739712
E-mail: ankhehatang@gmail.com

Họ tên:Trần Văn Dương
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm QLHT KKT,KCN
Điện thoại:0943764099
E-mail:  tranvanduong80@gmail.com

 

Khoi cong du an dien gio No title... No title... No title... No title...Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 355
  • Trong tuần: 5,920
  • Tất cả: 915,991