Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2903/QĐ-UBND 14/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác trữ lượng vật liệu (cát, đất) bãi chứa bùn Đôn Xuân bổ sung tại xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Tải về
1667/QĐ-UBND 17/08/2021 Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá Phiên đấu giá quyền khai thác trữ lượng vật liệu (cát, đất) bãi chứa bùn Đôn Xuân bổ sung tại bãi Đôn Xuân huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Tải về
653/QĐ-UBND 02/04/2021 Quyết định về việc thành lập Khu công nghiệp Cổ Chiên Tải về
68/QĐ-BQLKKT 14/05/2020 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác trữ lượng vật liệu (cát, đất) bãi chứa bùn k5, tại thị trấn Long thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh để làm vật liệu xây dựng thông thường Tải về
2133/QĐ-UBND 04/05/2020 Quyết định v/v phê duyệt giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá Phiên đấu giá quyền khai thác trữ lượng vật liệu (cát, đất) bãi chứa bùn K5 tại thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh để làm vật liệu xây dựng thông thường Tải về
28/QĐ-BQLKKT 18/02/2020 Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh Tải về
230/QĐ-UBND 10/02/2020 Quyết định về việc điều chỉnh Điều 2 Quyết định 219/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của Ủy ban nhân dân Tải về
219/QĐ-UBND 07/02/2020 Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá Phiên đấu giá quyền khai thác trữ lượng vật liệu (cát, đất) bãi chứa bùn k5 tại thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh để làm vật liệu xây dựng thông thường. Tải về
181/QĐ-UBND 31/01/2020 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nươc đối với khu kinh tế và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tải về