Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
88/TB-BQLKKT 17/09/2021 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá chuyên nghiệp bán đấu giá quyền khai thác trữ lượng vật liệu cát đất tại bãi chứa bùn Đôn Xuân bổ sung xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Tải về
70-BQLKKT-ĐTDN 30/01/2021 V/v triển khai Công văn số 367/UBND-KGVX ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Tải về
68/QĐ-BQLKKT 14/05/2020 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác trữ lượng vật liệu (cát, đất) bãi chứa bùn k5, tại thị trấn Long thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh để làm vật liệu xây dựng thông thường Tải về
40/TB-BQLKKT 06/05/2020 Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác trữ lượng vật liệu (cát, đất) bãi chứa bùn K5, tại thị trấn Long Thành,huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Tải về
32/TB-BQLKKT 09/04/2020 Thông báo v/v tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế. Tải về
213/BQLKKT-ĐTDN 25/03/2020 Triển khai một số văn bản của Bộ Y tế Tải về
28/QĐ-BQLKKT 18/02/2020 Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh Tải về
08/TB-BQLKKT 14/02/2020 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác trữ lượng vật liệu (cát, đất) bãi chứa bùn K5, tại thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Tải về
57/BQLKKT-ĐTDN 03/02/2020 Báo cáo nhanh kết quả phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra Tải về
56/BQLKKT-ĐTDN 03/02/2020 Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra Tải về
12