Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá chuyên nghiệp bán đấu giá quyền khai thác trữ lượng vật liệu cát đất tại bãi chứa bùn Đôn Xuân bổ sung xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
Số ký hiệu văn bản 88/TB-BQLKKT
Ngày ban hành 17/09/2021
Ngày hiệu lực 17/09/2021
Trích yếu nội dung Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá chuyên nghiệp bán đấu giá quyền khai thác trữ lượng vật liệu cát đất tại bãi chứa bùn Đôn Xuân bổ sung xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Quy hoạch - Xây dựng
Người ký duyệt Lưu Văn Nhạnh
Tài liệu đính kèm 88-tb-bqlkkt.pdf