phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác trữ lượng vật liệu (cát, đất) bãi chứa bùn Đôn Xuân bổ sung
Số ký hiệu văn bản 2937/UBND-NN
Ngày ban hành 26/07/2021
Ngày hiệu lực 26/07/2021
Trích yếu nội dung phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác trữ lượng vật liệu (cát, đất) bãi chứa bùn Đôn Xuân bổ sung
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Xây dựng - đầu tư
Người ký duyệt Nguyễn Quỳnh Thiện
Tài liệu đính kèm 2973-ubnd-nn.pdf