Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác trữ lượng vật liệu (cát, đất) bãi chứa bùn k5, tại thị trấn Long thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh để làm vật liệu xây dựng thông thường
Số ký hiệu văn bản 68/QĐ-BQLKKT
Ngày ban hành 14/05/2020
Ngày hiệu lực 14/05/2020
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác trữ lượng vật liệu (cát, đất) bãi chứa bùn k5, tại thị trấn Long thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh để làm vật liệu xây dựng thông thường
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Quỳnh Thiện
Tài liệu đính kèm signed-68-qd-bql.pdf