Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đánh giá quyền khai thác trữ lượng vật liệu (cát, đất) bãi chứa bùn K5 thuộc kế hoạch thực hiện phương án hạ độ cao tại các bãi chứa bùn để làm vật liệu xây dựng thông thường
Số ký hiệu văn bản 16/TTr-BQLKKT
Ngày ban hành 16/01/2020
Ngày hiệu lực 16/01/2020
Trích yếu nội dung Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đánh giá quyền khai thác trữ lượng vật liệu (cát, đất) bãi chứa bùn K5 thuộc kế hoạch thực hiện phương án hạ độ cao tại các bãi chứa bùn để làm vật liệu xây dựng thông thường
Hình thức văn bản Tờ trình
Lĩnh vực Quy hoạch - Xây dựng
Người ký duyệt Nguyễn Quỳnh Thiện
Tài liệu đính kèm signed-16-ttr-bql - KH 03 ve ke hoach dau gia ngay 14-01-2020 (1).pdf