Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 28/QĐ-BQLKKT
Ngày ban hành 18/02/2020
Ngày hiệu lực 18/02/2020
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Nguyễn Quỳnh Thiện
Tài liệu đính kèm signed-28-qd-bql.pdf