Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác trữ lượng vật liệu (cát, đất) bãi chứa bùn K5, tại thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 08/TB-BQLKKT
Ngày ban hành 14/02/2020
Ngày hiệu lực 14/02/2020
Trích yếu nội dung Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác trữ lượng vật liệu (cát, đất) bãi chứa bùn K5, tại thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Quy hoạch - Xây dựng
Người ký duyệt Nguyễn Quỳnh Thiện
Tài liệu đính kèm signed-08-tb-bql.pdf