Tình hình hoạt động của các Doanh nghiệp tại KCN Long Đức và KKT Định An tỉnh Trà Vinh tháng 06 năm 2022

* Tình hình SXKD của các doanh nghiệp trong KKT, KCN:

 - Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (Giá so sánh 2010) đạt: 2.442,85 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 11.400 tỷ đồng, đạt 56,71% kế hoạch năm.

- Tổng doanh thu đạt: 4.529,69 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 20.850 tỷ đồng, đạt 59,57% kế hoạch năm.
- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt: 34,32 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 165 triệu USD, đạt 50,77% kế hoạch năm.
- Tổng giá trị nhập khẩu đạt: 148,70 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 350 triệu USD, đạt 53,85% kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách đạt: 240,29 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 1.100 tỷ đồng, đạt 45,83% kế hoạch năm.

* Công tác quản lý lao động, việc làm: Tổng số lao động thực hiện hoạt động sản xuất khoảng 15.747 người (tăng 57 người so với tháng 5/2022), trong đó lao động Việt Nam: 15.564 người (tăng 88 người) và lao động nước ngoài: 183 người (giảm 31 người), cụ thể:
- KCN Long Đức: Tổng số 13.458 người lao động, trong đó lao động Việt Nam: 13.420 người và lao động nước ngoài: 38 người.
- KKT Định An: Tổng số 2.289 người, trong đó lao động Việt Nam: 2.144 người và lao động nước ngoài: 145 người (bao gồm lao động các dự án điện gió), trong đó có 110 lao động nước ngoài có giấy phép lao động.

 
 
Tin khác
1 2 3 4  

Khoi cong du an dien gio No title... No title... No title... No title...Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 342
  • Trong tuần: 9,201
  • Tất cả: 1,192,764