Công văn rà soát nhu cầu lao động và đào tạo lao động trong doanh nghiệp trong KCN, KKT năm 2022

Ngày 27/12/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế ban hành Công văn số 1183/BQLKKT-ĐTDN về việc rà soát nhu cầu lao động và đào tạo lao động trong doanh nghiệp trong KCN, KKT năm 2022

Xem chi tiết công văn: 1183-BQLKKT-DTDN .pdf

Các văn bản có liên quan:

64-kh-UBND.pdf

QD so 23-2021-TTg Quy dinh ve viec thuc hien mot so chinh sach ho tro nld va nsdld gap kho khan Covid-19.pdf

QD so 2774-UBND Ban hanh De an Ho tro DNNVV tren dia ban tinh gd 2022-2025.pdf

QD so 33-2021-TTg sua doi bo sung QD so 23-2021 ve viec thuc hien mot so chinh sach ho tro nld va nsdld gap kho khan Covid-19.pdf

Mau bao cao nhu cau su dung lao dong nam 2022.xlsx
 

Khoi cong du an dien gio No title... No title... No title... No title...Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 181
  • Trong tuần: 5,243
  • Tất cả: 825,730