QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh

Xem chi tiết Quyết đinh: signed-signed-signed-1a. qd cong bo cong khai quyet toan ns 2022.pdf

Biểu số 04: BIEU 04 NAM 2022.pdf

Biểu số 05: BIEU 05 NAM 2022.pdf
 

Khoi cong du an dien gio No title... No title... No title... No title...Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 262
  • Trong tuần: 9,121
  • Tất cả: 1,192,684