Tình hình hoạt động của các Doanh nghiệp tại KCN Long Đức và KKT Định An tỉnh Trà Vinh tháng 10 năm 2023

* Tình hình SXKD của các doanh nghiệp trong KKT, KCN:
- Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (Giá so sánh 2010) đạt: 2.815,65 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng đạt 19.315,65 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu đạt: 4.778,07 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng đạt 41.568,07 tỷ đồng.
- Tổng giá trị xuất khẩu đạt: 30,11 triệu USD. Lũy kế 10 tháng đạt 254,54 triệu USD.
- Tổng giá trị nhập khẩu đạt: 87,32 triệu USD. Lũy kế 10 tháng đạt 569,41 triệu USD.
- Nộp ngân sách đạt: 74,37 tỷ đồng. Lũy kế nộp 10 tháng là 1.951,91 tỷ đồng.
* Lĩnh vực xúc tiến đầu tư: 
- Cấp mới 01 dự án đầu tư trong KCN Long Đức với tổng vốn đầu tư của dự án là 44,93 tỷ đồng. Lũy kế từ trước đến nay, KKT, KCN đã thu hút 81 dự án đầu tư  với tổng vốn đăng ký là 128.359,07 tỷ đồng, trong đó có 14 dự án vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 2.526,16 triệu USD.
 * Công tác quản lý lao động: Tổng số lao động Việt Nam tham gia hoạt động sản xuất khoảng 14.579 người (giảm 533 người so với tháng 9/2023) và lao động nước ngoài đến ngày 17/9/2023: 197 người (giảm 03 người), cụ thể: (KCN Long Đức: tổng số lao động Việt Nam: 12.604 người và lao động nước ngoài: 43 người; KKT Định An: tổng số lao động Việt Nam: 1.975 người và lao động nước ngoài: 154 người.
Tin khác
1 2 3 4  

Khoi cong du an dien gio No title... No title... No title... No title...Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 308
  • Trong tuần: 9,167
  • Tất cả: 1,192,730