Tình hình hoạt động của các Doanh nghiệp tại KCN Long Đức và KKT Định An tỉnh Trà Vinh tháng 7 năm 2023

* Tình hình SXKD của các doanh nghiệp trong KKT, KCN:
- Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (Giá so sánh 2010) đạt: 1.039,23 tỷ đồng. Lũy kế 07 tháng đạt 12.414,23 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu đạt: 2.376,29 tỷ đồng. Lũy kế 07 tháng đạt 28.776,29 tỷ đồng.
- Tổng giá trị xuất khẩu đạt: 18,36 triệu USD. Lũy kế 07 tháng đạt 163,36 triệu USD.
- Tổng giá trị nhập khẩu đạt: 108,50 triệu USD. Lũy kế 07 tháng đạt 318,50 triệu USD.
- Nộp ngân sách đạt: 300 tỷ đồng. Lũy kế nộp 07 tháng là 1.400 tỷ đồng.
* Công tác quản lý lao động: 
Tổng số lao động thực hiện hoạt động sản xuất khoảng 15.129 người (tăng 209 người so với tháng 6/2023), trong đó: (KCN Long Đức: tổng số 12.887 người, trong đó lao động Việt Nam: 12.842 người và lao động nước ngoài: 45 người; KKT Định An: tổng số 2.242 người, trong đó lao động Việt Nam: 2.090 người và lao động nước ngoài: 152 người (bao gồm lao động các dự án điện gió).
Tin khác
1 2 3 4  

Khoi cong du an dien gio No title... No title... No title... No title...Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 313
  • Trong tuần: 9,172
  • Tất cả: 1,192,735