Tình hình hoạt động của các Doanh nghiệp tại KCN Long Đức và KKT Định An tỉnh Trà Vinh tháng 07 năm 2022

* Tình hình SXKD của các doanh nghiệp trong KKT, KCN:
- Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (Giá so sánh 2010) đạt: 1.199,80 tỷ đồng (trong đó các nhà máy điện gió đạt 21,84 tỷ đồng). Lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 12.599,8 tỷ đồng (trong đó các nhà máy điện gió đạt 535,32 tỷ đồng), đạt 62,69% kế hoạch năm.
- Tổng doanh thu đạt: 2.382,43 tỷ đồng (trong đó các nhà máy điện gió đạt 50,13 tỷ đồng). Lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 23.232,43 tỷ đồng (trong đó các nhà máy điện gió đạt 1.115,92 tỷ đồng), đạt 66,38% kế hoạch năm.
- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt: 16,3 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 181,3 triệu USD, đạt 55,78% kế hoạch năm.
- Tổng giá trị nhập khẩu đạt: 125,11 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 475,11 triệu USD, đạt 73,09% kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách đạt: 57,41 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 1.157,41 tỷ đồng (trong đó các nhà máy điện gió nộp 98,39 tỷ đồng), đạt 48,23% kế hoạch năm.
* Tổng số lao động thực hiện hoạt động sản xuất khoảng 15.286 người, trong đó lao động Việt Nam: 15.048 người và lao động nước ngoài: 238 người, cụ thể:
- KCN Long Đức: tổng số 13.050 người, trong đó lao động Việt Nam: 13.010 người và lao động nước ngoài: 40 người.
- KKT Định An: tổng số 2.236 người, trong đó lao động Việt Nam: 2.038 người và lao động nước ngoài: 198 người.

Tin khác
1 2 3 4  

Khoi cong du an dien gio No title... No title... No title... No title...Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 136
  • Trong tuần: 10,123
  • Tất cả: 1,184,376