Tình hình hoạt động của các Doanh nghiệp tại KCN Long Đức và KKT Định An tỉnh Trà Vinh tháng 02 năm 2022

* Tình hình SXKD của các doanh nghiệp trong KKT, KCN:
- Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (Giá so sánh 2010) đạt: 1.582,29 tỷ đồng (trong đó các nhà máy điện gió đạt 122,15 tỷ đồng). Lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 3.708,43 tỷ đồng (trong đó các nhà máy điện gió đạt 216,79 tỷ đồng).
- Tổng doanh thu đạt: 2.869,49 tỷ đồng (trong đó các nhà máy điện gió đạt 241,31 tỷ đồng). Lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 6.811,65 tỷ đồng (trong đó các nhà máy điện gió đạt 428,29 tỷ đồng).
- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt: 20,44 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 44,08 triệu USD.
- Tổng giá trị nhập khẩu đạt: 21,22 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 97,70 triệu USD.
- Nộp ngân sách đạt: 218,69 tỷ đồng (trong đó các nhà máy điện gió nộp 18,69 tỷ đồng). Lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 365,47 tỷ đồng (trong đó các nhà máy điện gió nộp 38,52 tỷ đồng).

* Công tác quản lý lao động, việc làm:

Tổng số lao động thực hiện hoạt động sản xuất trong tình hình mới khoảng 16.000 người, tăng 41 người so với tháng 01/2022, trong đó lao động Việt Nam: 15.701 người, tăng 20 người và lao động nước ngoài: 299 người, tăng 21 người. Cụ thể:

- KCN Long Đức: tổng số 13.352 người lao động, trong đó lao động Việt Nam: 13.315 người và lao động nước ngoài: 37 người.

- KKT Định An: tổng số 2.648 người, trong đó lao động Việt Nam: 2.386 người và lao động nước ngoài: 262 người (bao gồm lao động các dự án điện gió), trong đó có 40 lao động nước ngoài có giấy phép lao động.


Tin khác
1 2 3 4  

Khoi cong du an dien gio No title... No title... No title... No title...Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 978
  • Trong tuần: 13,218
  • Tất cả: 841,801