Tình hình hoạt động của các Doanh nghiệp tại KCN Long Đức và KKT Định An tỉnh Trà Vinh tháng 7 năm 2021

* Tình hình SXKD của các doanh nghiệp trong KKT, KCN:
- Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (Giá so sánh 2010) đạt: 1.494,41 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng đạt: 10.794,41 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu đạt: 2.484,76 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng đạt: 17.984,76 tỷ đồng.
- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt: 10,5 triệu USD. Lũy kế 7 tháng đạt: 150,5 triệu USD.
- Tổng giá trị nhập khẩu đạt: 50,11 triệu USD. Lũy kế 7 tháng đạt: 340,11 triệu USD.
- Nộp ngân sách đạt: 166,81 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng đạt: 1.216,81 tỷ đồng.
* Công tác quản lý doanh nghiệp và lao động:- Tổng số lao động làm việc tại KKT, KCN lũy kế đến nay: 18.357 người (giảm 579 người so với tháng 6/2021), trong đó lao động Việt Nam: 17.600 người và lao động nước ngoài: 757 người. Cụ thể:
 + KCN Long Đức: tổng số 13.866 người (trong đó lao động Việt Nam: 13.828 người và lao động nước ngoài: 38 người).
 + KKT Định An: tổng số 4.491 người (trong đó lao động Việt Nam: 3.772 người (trong đó Công ty Nhiệt điện Duyên Hải: 1.111 người) và lao động nước ngoài: 719 người).
 Nguyên nhân giảm lao động, dự án nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2 đã hoàn thành Tổ máy 1 đưa vào vận hành nên lao động người nước ngoài giảm.
 * Công tác quản lý Giấy phép lao động cho người nước ngoài: Trong tháng 7/2021 (từ ngày 09/6 đến 08/7/2021) thực hiện cấp mới 04 Giấy phép lao động.
 Lũy kế 7 tháng (từ ngày 11/12/2020 đến 08/7/2021) tổng cấp 38 GPLĐ, gồm cấp mới 28 GPLĐ và cấp lại 10 GPLĐ; xác nhận 01 trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động; nộp trả: 02 Giấy xác nhận không thuộc diện cấp Giấy phép lao động và 62 Giấy phép lao động.
 
Tin khác
1 2 3 4  

Khoi cong du an dien gio No title... No title... No title... No title...Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 999
  • Trong tuần: 13,239
  • Tất cả: 841,822