Tình hình hoạt động của các Doanh nghiệp tại KCN Long Đức và KKT Định An tỉnh Trà Vinh tháng 5 năm 2021

   * Tình hình SXKD của các doanh nghiệp trong KKT, KCN:
           - Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (Giá so sánh 2010) đạt: 1.707,95 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đạt: 7.403,36 tỷ đồng.
          - Tổng doanh thu đạt: 2.849,58 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đạt: 12.193,10 tỷ đồng.
          - Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt: 28,73 triệu USD. Lũy kế 5 tháng đạt: 132,6 triệu USD.
          - Tổng giá trị nhập khẩu đạt: 53,17 triệu USD. Lũy kế 5 tháng đạt: 198,67 triệu USD.
          - Nộp ngân sách đạt: 129,3 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đạt: 647,56 tỷ đồng.

        *  Tổng số lao động làm việc trong KKT, KCN lũy kế đến nay là 18.638 người (giảm 1.202 người so với tháng 4/2021), trong đó lao động Việt Nam: 17.450 người (giảm 1.315 người) và lao động nước ngoài: 1.188 người.
          Cụ thể:
          + KCN Long Đức: Tổng số 14.045 người (trong đó lao động Việt Nam: 14.005 người và lao động nước ngoài: 40 người).
          + KKT Định An: Tổng số 4.593 người (trong đó lao động Việt Nam: 3.455 người (trong đó Công ty Nhiệt điện Duyên Hải: 1.119 người) và lao động nước ngoài: 1.148 người).

Tin khác
1 2 3 4  

Khoi cong du an dien gio No title... No title... No title... No title...Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 1118
  • Trong tuần: 13,358
  • Tất cả: 841,941