Thông tin các dự án đang hoạt động tại KCN Long Đức và KKT Định An tỉnh Trà Vinh tháng 02 năm 2021

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KKT, KCN:

- Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (Giá so sánh 2010) đạt: 1.404,87 tỷ đồng. Lũy kế 02 tháng đạt: 2.801,38 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu đạt: 2.316,64 tỷ đồng. Lũy kế 02 tháng đầu năm đạt: 4.571,13 tỷ đồng.
- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt: 26,48 triệu USD. Lũy kế 02 tháng đầu năm đạt: 56,78 triệu USD.
- Tổng giá trị nhập khẩu đạt: 38,3 triệu USD. Lũy kế 02 tháng đầu năm đạt: 74,41 triệu USD.
- Nộp ngân sách đạt: 130,9 tỷ đồng. Lũy kế 02 tháng đạt: 273,50 tỷ đồng.

 
* Lũy kế tổng số lao động trong KKT, KCN đến nay 18.896 người (giảm 67 người so với tháng 01/2021), trong đó lao động Việt Nam: 17.838 người (giảm 63 người) và lao động nước ngoài: 1.058 người (giảm 04 người). Cụ thể KCN Long Đức 14.048 người, trong đó lao động Việt Nam: 14.008 người và lao động nước ngoài: 40 người; KKT Định An 4.848 người, trong đó lao động Việt Nam 3.830 người lao động nước ngoài: 1.018 người.
- Cấp lại, cấp mới 14 GPLĐ trong KKT Định An; Lũy kế 02 tháng đầu năm 2021 cấp 23 GPLĐ; xác nhận 01 trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
 
Tin khác
1 2 3 4  

Khoi cong du an dien gio No title... No title... No title... No title...Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 144
  • Trong tuần: 10,131
  • Tất cả: 1,184,384