Tình hình hoạt động của các Doanh nghiệp tại KCN Long Đức và KKT Định An tỉnh Trà Vinh tháng 4 năm 2021

   * Tình hình SXKD của các doanh nghiệp trong KKT, KCN:
      - Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (Giá so sánh 2010) đạt: 1.715,53 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đạt: 5.695,41 tỷ đồng.
      - Tổng doanh thu đạt: 2.864,82 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đạt: 9.343,52 tỷ đồng. 
      - Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt: 27,52 triệu USD. Lũy kế 4 tháng đạt: 103,87 triệu USD. 
      - Tổng giá trị nhập khẩu đạt: 47,55 triệu USD. Lũy kế 4 tháng đạt: 145,50 triệu USD. 
      - Nộp ngân sách đạt: 131,42 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đạt: 518,26 tỷ đồng.

     * Tổng số lao động làm việc trong KKT, KCN lũy kế đến nay là: 19.840 người (tăng 405 người so với tháng 3/2021), trong đó lao động Việt Nam: 18.765 người (tăng 388 người) và lao động nước ngoài: 1.075 người. Cụ thể:
      - KCN Long Đức: tổng số 14.049 người (trong đó lao động Việt Nam: 14.010 người và lao động nước ngoài: 39 người).
      - KKT Định An: tổng số 5.791 người (trong đó lao động Việt Nam: 4.755 người (trong đó Công ty Nhiệt điện Duyên Hải: 1.119 người) và lao động nước ngoài: 1.036 người).
Tin khác
1 2 3 
Khoi cong du an dien gio No title... No title... No title... No title...Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 641
  • Trong tuần: 15,975
  • Tất cả: 533,934