Thông tin các dự án đang hoạt động tại KCN Long Đức và KKT Định An tỉnh Trà Vinh tháng 10 năm 2020

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KKT, KCN:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KKT, KCN:
- Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (Giá so sánh 2010) ước: 1.463,80 tỷ đồng. Lũy kế đầu năm đến nay ước đạt: 15.236,29 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu ước: 2.450,4 tỷ đồng. Lũy kế đầu năm đến nay ước đạt: 25.647,16 tỷ đồng.
- Tổng kim ngạch xuất khẩu ước: 18,51 triệu USD. Lũy kế đầu năm đến nay ước đạt: 197,28 triệu USD.
- Tổng giá trị nhập khẩu ước: 40,5 triệu USD. Lũy kế đầu năm đến nay ước đạt: 474,06 triệu USD.
- Nộp ngân sách ước: 140,14 tỷ đồng. Lũy kế đầu năm đến nay ước nộp: 1.449,60 tỷ đồng.

* Công tác quản lý doanh nghiệp và cấp phép lao động người nước ngoài:

- Tổng số lao động làm việc tại KKT, KCN lũy kế đến nay 18.700 người, trong đó, lao động Việt Nam: 17.598 người và lao động nước ngoài: 1.102 người; Cụ thể:
+ KCN Long Đức 13.070 người, trong đó lao động Việt Nam 13.026 người và lao động nước ngoài 44 người.
+ KKT Định An tổng số 5.630 người, trong đó lao động Việt Nam: 4.572 người và lao động nước ngoài: 1.058 người.
+ Trong tháng cấp mới, cấp lại 07 GPLĐ; cụ thể KCN Long Đức cấp mới 03 GPLĐ, cấp lại 02 GPLĐ; KKT Định An cấp lại 02 GPLĐ); Lũy kế đầu năm đến nay đã cấp 46 GPLĐ, gồm cấp mới 10 GPLĐ, cấp lại 36 GPLĐ.
Tin khác
1 2 3 4  

Khoi cong du an dien gio No title... No title... No title... No title...Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 1049
  • Trong tuần: 13,289
  • Tất cả: 841,872