Thông tin các dự án đang hoạt động tại KCN Long Đức và KKT Định An tỉnh Trà Vinh tháng 04/2020

* Tình hình SXKD của các doanh nghiệp trong KKT, KCN:
- Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (Giá so sánh 2010) 1.354,35 tỷ đồng; Lũy kế đến nay ước đạt: 5.619,93 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu 2.211,38 tỷ đồng. Lũy kế đến nay ước đạt: 8.909,64 tỷ đồng.
- Tổng kim ngạch xuất khẩu 15,3 triệu USD. Lũy kế đến nay ước đạt: 81,32 triệu USD
- Tổng giá trị nhập khẩu 107,10 triệu USD. Lũy kế đến nay ước đạt: 169,57 triệu USD. 

* Công tác quản lý doanh nghiệp và cấp phép lao động người nước ngoài:
Tổng số lao động làm việc tại KKT, KCN; lũy kế đến nay 18.985 người (tăng 1.476 người so với tháng 3/2020), trong đó, lao động Việt Nam: 18.125 người (tăng 1.416 người) và lao động nước ngoài: 860 người (tăng 60 người). Cụ thể:
- KCN Long Đức 14.310 người (giảm 50 người), trong đó lao động Việt Nam: 14.278 người (giảm 50 người) và lao động nước ngoài: 32 người.
- KKT Định An 4.675 người (tăng 1.527 người), trong đó lao động Việt Nam: 3.847 người (tăng 1.467 người) và lao động nước ngoài: 828 người (tăng 60 người).

 
Tin khác
1 2 3 4  

Khoi cong du an dien gio No title... No title... No title... No title...Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 1156
  • Trong tuần: 13,396
  • Tất cả: 841,979