Thông tin các dự án đang hoạt động tại KCN Long Đức và KKT Định An tỉnh Trà Vinh tháng 01/2020

THÔNG TIN CÁC  DỰ ÁN ĐANG HOẠT ĐỘNG

TẠI KCN LONG ĐỨC VÀ KKT ĐỊNH AN TỈNH TRÀ VINH THÁNG 01/2020

Số liệu thống kê dự án cấp CNĐKĐT

Thông tin dự án đầu tư tại KCN Long Đức

Thông tin dự án đầu tư tại KKT Định An

Thông tin lao động KCN, KTT

Thông tin

Sản xuất

- Số dự án cấp mới: 0

+KCN: 0

+ KKT:0

- Số dự án điều chỉnh cấp GCN: 0

+KCN: 0

+ KKT: 0

- Lũy kế đến nay: 83

- Tổng số dự án: 35

- Tổng vốn đầu tư đăng ký: 3.143,26 tỷ đồng (160,1 triệu USD)

+ Vốn trong nước: 721,86 tỷ đồng

+ Vốn nước ngoài: 2.421,40 tỷ đồng

- Tổng số dự án: 48

- Tổng vốn đầu tư đăng ký: 154.769,79 (tỷ đồng) (7.738,49 triệu USD)

+ Vốn trong nước: 99.180,79 tỷ đồng

+ Vốn nước ngoài: 55.661,00 (tỷ đồng)

- Tổng số lao động: 18.694 người (giảm 239 người so với tháng 12/2019).

+KCN Long Đức: 14.859 (LĐVN: 14.794 người, LĐNN: 65 người).

+ KKT: 3.835 người, (trong đó: LĐVN: 3.240 người (giảm 29 người) LĐNN: 595 người.

- Tổng Giá trị Sản xuất: 2.311,65  tỷ  đồng.

- Xuất khẩu: 28,14 triệu USD.

- Nhập khẩu: 25,85 triệu USD.

- Nộp Ngân sách: 96,80  tỷ đồng.

Tin khác
1 2 3 4  

Khoi cong du an dien gio No title... No title... No title... No title...Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 127
  • Trong tuần: 10,114
  • Tất cả: 1,184,367