Thông tin các dự án đang hoạt động tại KCN Long Đức và KKT Định An tỉnh Trà Vinh tháng 12/2019

THÔNG TIN CÁC  DỰ ÁN ĐANG HOẠT ĐỘNG

TẠI KCN LONG ĐỨC VÀ KKT ĐỊNH AN TỈNH TRÀ VINH THÁNG 12/2019

Số liệu thống kê dự án cấp CNĐKĐT

Thông tin dự án đầu tư tại KCN Long Đức

Thông tin dự án đầu tư tại KKT Định An

Thông tin lao động KCN, KTT

Thông tin

Sản xuất

- Số dự án cấp mới: 0

+KCN: 1

+ KKT: 1

- Số dự án điều chỉnh cấp GCN: 0

+KCN: 0

+ KKT: 0

- Lũy kế đến nay: 83

- Tổng số dự án: 35

- Tổng vốn đầu tư đăng ký: 3.143,26 tỷ đồng (160,1 triệu USD)

+ Vốn trong nước: 721,86 tỷ đồng

+ Vốn nước ngoài: 2.421,40 tỷ đồng

- Tổng số dự án: 48

- Tổng vốn đầu tư đăng ký: 154.769,79 (tỷ đồng) (7.738,49 triệu USD)

+ Vốn trong nước: 99.180,79 tỷ đồng

+ Vốn nước ngoài: 55.661,00 (tỷ đồng)

- Tổng số lao động: 18.933 người (tăng 108 người so với tháng 11/2019).

+KCN Long Đức: 14.993 người (Trong nước: 14.927 người (tăng 242); Nước ngoài : 66 người  (tăng 01 người)

+ KKT: 3.940 người (giảm 135 người) (Trong nước:  3.269 người (giảm 126 người); nước ngoài: 671 người, giảm 9  người)

- Tổng Giá trị Sản xuất: 1.334,61 tỷ đồng.

- Xuất khẩu: 26,8 triệu USD.

- Nhập khẩu: 25,1 triệu USD.

- Nộp Ngân sách: 110 tỷ đồng.

Tin khác
1 2 3 4  

Khoi cong du an dien gio No title... No title... No title... No title...Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 1116
  • Trong tuần: 13,356
  • Tất cả: 841,939