Lấy ý kiến dự thảo quyết định sửa đổi khoản 2, Điều 4 của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQLKKT TV ban hành kèm theo QĐ số 42/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh TV

Ngày 18/3/2020 Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh phát hành công văn số: 194/BQLKKT-VP Vv lấy ý kiến dự thảo quyết định sửa đổi khoản 2, Điều 4 của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQLKKT TV ban hành kèm theo QĐ số 42/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh

   Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị quý cơ quan, tổ chức, đơn vị, đóng góp dự thảo quyết định QĐ số 42/2018/QĐ-UBND

ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh gửi về BQLKKT để tổng hợp trình UBND xem xét Quyết đinh.

 

Tin khác 

Khoi cong du an dien gio No title... No title... No title... No title...Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 39
  • Trong tuần: 10,026
  • Tất cả: 1,184,279