DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ

DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ

 

STT

  TÊN DỰ ÁN

DIỆN TÍCH (ha)

HÌNH THỨC 

ĐẦU TƯ

I

XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÁC KHU CHỨC NĂNG KHU KINH TẾ ĐỊNH AN

1

Dự án xây dựng Khu phi thuế quan

501,0

Liên doanh, 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc trong nước

2

Dự án xây dựng Khu công nghiệp Định An

591

-nt-

3

Dự án xây dựng Khu công nghiệp Đôn Xuân

933,8

-nt-

4

Dự án xây dựng Khu công nghiệp Ngũ Lạc

936,4

-nt-

5

Dự án xây dựng Khu dịch vụ công nghiệp

305,3

-nt-

6

Dự án xây dựng Khu kho ngoại quan (logistic)

100,8

-nt-

7

Dự án xây dựng Khu cảng và dịch vụ cảng Long Toàn

260,3

-nt-

8

Dự án xây dựng Khu cảng và dịch vụ cảng Trà Cú

150,1

-nt-

9

Dự án xây dựng Khu du lịch biển Ba Động

1,614

-nt-

10

Dự án xây dựng Khu dịch vụ, giải trí hồ nước ngọt Định An

330,0

-nt-

11

Dự án xây dựng Khu dịch vụ, giải trí hồ nước ngọt Đôn Châu

299,2

-nt-

12

Dự án xây dựng Khu dịch vụ, giải trí Dân Thành 1

268,5

-nt-

13

Dự án xây dựng Khu giải trí phía Bắc thị xã Duyên Hải

156,0

-nt-

14

Dự án xây dựng Khu dịch vụ giải trí phía Đông Nam thị xã Duyên Hải

232,9

-nt-

15

Dự án xây dựng thị xã Duyên Hải

2.662,1

-nt-

16

Dự án xây dựng Đô thị Định An – Cảng Trà Cú

1.396,1

-nt-

17

Dự án xây dựng Khu Định An (phát triển TT Định An)

1.090,0

-nt-

18

Dự án xây dựng thị trấn Long Thành

374,7

-nt-

19

Dự án xây dựng Khu tái định cư Dân Thành 1

378,4

-nt-

20

Dự án xây dựng Khu hành chính và hạ tầng xã hội tập trung (giữa 2 đô thị Duyên Hải và Long Thành)

399,8

-nt-

21

Dự án xây dựng Khu trung tâm giao lưu văn hóa các dân tộc (đô thị Định An)

59,1

-nt-

22

Dự án xây dựng Khu trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học (thị trấn Long Thành)

156,2

-nt-

II

XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

1

Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Cầu Quan

120,0

-nt-

2

Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Cổ Chiên

200,0

-nt-
 

Khoi cong du an dien gio No title... No title... No title... No title...Thống kê truy cập
  • Đang online: 38
  • Hôm nay: 1208
  • Trong tuần: 13,448
  • Tất cả: 842,031