Công văn về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tháng, quý, 06 tháng và năm theo quy định của Pháp luật (năm 2021)

Ngày 10/9/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh ban hành Công văn số 826/BQLKKT-ĐTDN về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tháng, quý, 06 tháng và năm theo quy định của Pháp luật

Ngày 10/9/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh ban hành Công văn số 826/BQLKKT-ĐTDN về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tháng, quý, 06 tháng và năm theo quy định của Pháp luật

Xem chi tiết Công văn: 826-BQLKKT-DTDN Vv thuc hien che do bao cao thong ke dinh ky thang quy nam chinh thuc.pdf

Đính kèm các mẫu báo cáo: 

A - MAU CONG BAO DOANH NGHIEP CHINH THUC HOAT DONG (3).rar

B - MAU BAO CAO DOI VOI HOAT DONG SAN XUAT KINH DOANH (linh vuc cong nghiep).rar

C - MAU BAO CAO DOI VOI HOAT DONG THUONG MAI - DICH VU (LINH VUC THUONG MAI - DICH VU).rar

D - MAU BAO CAO DOI VOI HOAT DONG NUOI TRONG THUY SAN (LINH VUC NONG NGHIEP).rar

E - MAU BAO CAO VE LAO DONG TRONG VA NGOAI NUOC - ATVSLD - Y TE LAO DONG (CAC DOANH NGHIEP).rar
 

Khoi cong du an dien gio No title... No title... No title... No title...Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 927
  • Trong tuần: 8,665
  • Tất cả: 1,043,709