No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 25
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/2022/TT-BTNMT 01/03/2022 Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường Tải về
08/2022/NĐ-CP 01/03/2022 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường Tải về
72/2020/QH14 01/03/2022 Luật Bảo vệ Môi trường Tải về
122/2021/NĐ-CP 28/12/2021 Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Tải về
06/2021/TT-BLĐTBXH 07/07/2021 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộ Tải về
145/2020/NĐ-CP 14/11/2020 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động Tải về
11/2020/TT-BLĐTBXH 12/11/2020 Thông tư Ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Tải về
17/2020/QĐ-UBND 21/07/2020 Sửa đổi Khoản 2 Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Tải về
61/2020/NĐ-CP 29/05/2020 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của NGhị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 13/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp Tải về
58/2020/NĐ-CP 27/05/2020 Nghị định Quy định mức đóng xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Tải về
123 

Khoi cong du an dien gio No title... No title... No title... No title...Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 1063
  • Trong tuần: 8,801
  • Tất cả: 1,043,845