No title... No title... No title... No title... No title...

Công văn về việc kết quả thực hiện giải ngân KHV 2020 đến ngày 28/12/2020

Công văn về việc kết quả thực hiện giải ngân KHV 2020 đến ngày 28/12/2020

 • 18/01/2021

  Quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

  Quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

 • 14/12/2020

  Công văn kết quả thực hiện giải ngân Kế hoạch vốn năm 2020 đến ngày 14/12/2020

  Công văn kết quả thực hiện giải ngân Kế hoạch vốn năm 2020 đến ngày 14/12/2020

   

 • 30/11/2020

  Kết quả thực hiện giải ngân Kế hoạch vốn 2020 đến ngày 26/11/2020

  Ngày 30/11/2020 Ban Quản lý Khu kinh tế Trà VInh có ban hành văn bản số 1008/BQLKKT-QHXDTNMT về việc kết quả thực hiện giải ngân KHV 2020 đến ngày...

 • 23/11/2020

  V/v kết quả thực hiện giải ngân KHV 2020 đến ngày 13/11/2020

 • 28/10/2020

  V/v kết quả thực hiện giải ngân KHV 2020 đến ngày 26/10/2020

  Ngày 27/10/2020 Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh có Ban hành Công văn số 924/BQLKKT-QHXDTNM V/v kết quả thực hiện giải ngân KHV 2020 đến ngày 26/10/2020

 • 14/10/2020

  V/v kết quả thực hiện giải ngân KHV 2020 đến ngày 09/10/2020

 • 05/10/2020

  Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách Quí 3/2020

 • 05/10/2020

  Công văn báo cáo kết quả thực hiện giải ngân KHV 2020 đến ngày 29/9/2020

 • 30/09/2020

  Kết quả thực hiện giải ngân KHV 2020 đến ngày 29/9/2020

 • 08/09/2020

  Công văn số 779/BQLKKT-QHXDTNMT v/v Cam kết giải ngân KHV năm 2020 và kết quả thực hiện giải ngân KHV đến ngày 07/9/2020

  Công văn Cam kết giải ngân KHV năm 2020 và kết quả thực hiện giải ngân KHV đến ngày 07/9/2020

 • 01/09/2020

  Công văn số 776/BQLKKT-QHXDTNMT V/v báo cáo kết quả giải ngân KHV ĐTC đến ngày 27/8/2020

 • 06/08/2020

  Công văn số 683/BQLKKT-QHXDTNMT v/v kết quả thực hiện giải ngân và đề xuất danh mục dự án điều chỉnh KHV ĐTC năm 2020 và giai đoạn trung hạn 2016 - 2020

 • 31/07/2020

  Công văn số 602/BQLKKT-QHXDTNMT V/v báo cáo kết quả thực hiện và khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến giải ngân KHV ĐTC năm 2020 (Đến ngày 31/7/2020)

 • 20/07/2020

  Bảng đối chiếu, dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc Quí II/2020

 • 15/07/2020

  Công văn số 559/BQLKKT-QHXDTNMT V/v báo cáo tình hình thực hiện giải ngân KHV ĐTC đến ngày 15/7/2020

 • 01/07/2020

  Quyết định số 187/QĐ-BQLKKT Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (Sữa chữa, dặm vá Tuyến số 01, Khu Kinh tế Định An)

  Quyết định số 187/QĐ-BQLKKT Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (Sữa chữa, dặm vá Tuyến số 01, Khu Kinh tế Định An)

 • 26/06/2020

  Thông báo Về kết quả trúng đấu giá quyền khai thác trữ lượng vật liệu (cát, đất) bãi chứa bùn K5, tại thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

  Thông báo Về kết quả trúng đấu giá quyền khai thác trữ lượng vật liệu (cát, đất) bãi chứa bùn K5, tại thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

 • 26/06/2020

  Công văn v/v công khai minh bạch thông tin về dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến số 05, Khu kinh tế Định An (Giai đoạn 1)

 • 17/06/2020

  Bảng đối chiếu, dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc Quí I/2020

 • 17/06/2020

  Bảng đối chiếu, dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc Quí IV/2019

 • 17/06/2020

  Bảng đối chiếu, dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc Quí III/2019

 • 17/06/2020

  Bảng đối chiếu, dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc Quí II/2019

 • 17/06/2020

  Bảng đối chiếu, dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc Quí I/2019

 • 16/06/2020

  Công văn số 487/BQLKKT-QHXDTNMT v/v báo cáo tình hinh thực hiện giải ngân KHV ĐTC năm 2020 (Đến ngày 15/6/2020)

 • 05/06/2020

  Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh

 • 28/05/2020

  Công văn số 409/BQLKKT-QHXDTNMT V/v báo cáo tình hình thực hiện giải ngân KHV ĐTC năm 2020 (Đến ngày 27/5/2020)

 • 02/01/2020

  Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh

 • 14/05/2019

  Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà vinh

 • 03/01/2019

  Công khai ngân sách năm 2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh

 • 25/12/2018

  Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của BQLKKTTV

 • 31/12/2017

  Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh
 •  

  Khoi cong du an dien gio No title... No title... No title... No title...  Thống kê truy cập
  • Đang online: 36
  • Hôm nay: 409
  • Trong tuần: 8,115
  • Tất cả: 832,481